Projekt VBA
   

Wprowadzenie do Excel VBA [wg MS 50476 B]


Ten kurs dostępny jest także w wersji online!

Możesz uczyć się kiedy chcesz i gdzie chesz.
Kurs dostępny na komputerze, tablecie, smartfonie...

Kod szkolenia

VBA-EXL-MS2

Wstęp

Dwudniowy kurs wprowadzający w obszar programowania w VBA dla aplikacji MS Excel. Autorski program szkolenia opracowany wg koncepcji szkolenia Microsoft MS 50476 B. Kurs obejmuje: rejestrację makr, wprowadzenie do pracy z edytorem VBA, edytowanie makr, szereg istotnych pojęć związanych z programowaniem (pętle, instrukcje warunkowe, wybrane funkcje, zmienne). Wprowadzenie najważniejszych obiektów oraz proste techniki tworzenia własnych funkcji UDF..

Do kogo adresowane

Do każdego, kto w na co dzień pracuje z aplikacją Excel i chce poprawić, przyspieszyć i zdynamizować swoją pracę.

Wymagania

Wskazana znajomość aplikacji MS Excel na poziomie co najmniej średnim. Nie jest wymagana żadna znajomość związana z VBA ani rejestratorem makr.

Szkolenia VBA
Ramowy program szkolenia
Nagrywanie makr
Używanie makr
Edytowanie makr
Uruchamianie makr- przyciski i elementy formularzy
Pętle i instrukcje sterujące
Zmienne
Wybrane funkcje i operatory
Wybrane obiekty Excela
Tworzenie prostych funkcji użytkownika

(Zakres tematów prezentowanych w czasie szkolenia zależy od tempa pracy i nauki grupy)

Szczegółowy opis zagadnień

Pełny i szczegółowy opis zagadnień tego szkolenia dostępny jest w kolejnej zakładce.

Dalsze szkolenia

Po okresie praktyki zalecamy uczestnictwo w intensywnych kursach z programowania w VBA organizowanych przez naszą firmę, np. w kursie Kompletne wprowadzenie do programowania w Excel VBA.

Miejsce szkolenia

Zajęcia odbędą się w centrum miasta.
Szczegóły organizacyjne, w tym lokalizacja sali szkoleniowej, zostaną przekazane uczestnikom szkolenia wraz z zaproszeniem na ok. 5 dni przed terminem szkolenia.

Czas trwania

2 dni, 18 godz. lekcyjnych

Koszt szkolenia

Cena za osobę:
690 pln netto + 23% VAT

Dostępne rabaty:

aktywowane po przesłaniu zgłoszenia na szkolenie (obowiązują tylko przy terminowej płatności z góry):

  1. przy zgłoszeniu dwóch uczestników (3%)
  2. przy zgłoszeniu trzech lub więcej uczestników (7%)

W cenie szkolenia

W ramach szkolenia zapewniamy:

  1. prezentację z omawianymi zagadnieniami w wersji papierowej
  2. zestaw omawianych przykładów i materiały ćwiczeniowe do każdego zagadnienia w wersji elektronicznej
  3. certyfikat uczestnictwa
  4. przerwy kawowe

Wielkość grupy

Od 6 do maksymalnie 15 osób.

Więcej informacji

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt

Harmonogram i rezerwacja

Aby zapisać się na szkolenie proszę przejść do zakładki terminarz szkoleń i kliknąć w wybrany termin szkolenia.