Projekt VBA
   

Excel VBA- Kompletne wprowadzenie do programowania


Ten kurs dostępny jest także w wersji online!

Możesz uczyć się kiedy chcesz i gdzie chesz.
Kurs dostępny na komputerze, tablecie, smartfonie...

Kod szkolenia

VBA-EXL-PP5

Wstęp

Pięciodniowy, intensywny kurs prezentujący kompletne i praktyczne techniki programowania w VBA (Visual Basic for Applications) dla aplikacji MS Excel. Kurs rozpoczyna się od podstaw programowania, w tym: prezentacja środowiska edytora VBA, wszystkich najważniejszych pojęć, pętli, instrukcji warunkowych i funkcji. Szkolenie obejmuje wszystkie najważniejsze obiekty, zaawansowane zastosowanie obiektu Range i wiele istotnych technik pozwalających na w pełni samodzielne programowanie. Ważny element stanowi prezentacja narzędzi interakcji z użytkownikami z wykorzystaniem UserForm i wbudowanych okien. Szkolenie uwzględnia także szereg ważnych technik zaawansowanych, takich jak: tworzenie własnych zaawansowanych funkcji użytkownika (UDF), dynamiczna praca z danymi z wykorzystaniem tablic (Array). W ostatnim dniu szkolenia prezentowane są techniki pobierania danych z zewnętrznych plików tekstowych i innych źródeł oraz baz danych w oparciu o wykorzystanie języka SQL i techniki ADODB. Uczymy także jak dynamicznie wykorzystać tabele przestawne tworzone z poziomu kodu VBA do tworzenia zaawansowanych raportów. .

Do kogo adresowane

Do każdego, kto w na co dzień pracuje z aplikacja Excel i chce poprawić, przyspieszyć i zdynamizować swoja prace.

Wymagania

Wskazana znajomość aplikacji MS Excel na poziomie co najmniej średnim. Nie jest wymagana żadna znajomość związana z VBA ani rejestratorem makr. Należy jednak podkreślić intensywny charakter szkolenia, które zawiera obszerny materiał i szereg przykładów oraz ćwiczeń.

Szkolenia VBA
Ramowy program szkolenia
Edytor makr VBA
Programowanie obiektowe
Procedury
Zmienne
Funkcje i operatory
Pętle
Instrukcje warunkowe
Struktura With End With
Rejestrator makr Excel
Excel-Obiekty i kolekcje I
Praca z zakresami
Zdarzenia
Tworzenie dodatków
Proste okna VBA
Formularze UserForm
Tablice Array
Własne funkcje (UDF)
Praca z plikami I
Interakcja z aplikacjami Office
Wstęp do SQL
ADO i zewnętrzne źródła danych
Tabele przestawne
Debugowanie
Obsługa błędów

(Zakres tematów prezentowanych w czasie szkolenia zależy od tempa pracy i nauki grupy)

Szczegółowy opis zagadnień

Pełny i szczegółowy opis zagadnień tego szkolenia dostępny jest w kolejnej zakładce.

Dalsze szkolenia

Excel VBA- szkolenie z technik zaawansowanych oraz prezentacji i optymalizacji kodu.

Miejsce szkolenia

Zajęcia odbędą się w centrum miasta.
Szczegóły organizacyjne, w tym lokalizacja sali szkoleniowej, zostaną przekazane uczestnikom szkolenia wraz z zaproszeniem na ok. 5 dni przed terminem szkolenia.

Czas trwania

5 dni, 45 godz. lekcyjnych

Koszt szkolenia

Cena za osobę:
2190 pln netto + 23% VAT

Dostępne rabaty:

aktywowane po przesłaniu zgłoszenia na szkolenie (obowiązują tylko przy terminowej płatności z góry):

  1. przy zgłoszeniu dwóch uczestników (3%)
  2. przy zgłoszeniu trzech lub więcej uczestników (7%)

W cenie szkolenia

W ramach szkolenia zapewniamy:

  1. prezentację z omawianymi zagadnieniami w wersji papierowej
  2. zestaw omawianych przykładów i materiały ćwiczeniowe do każdego zagadnienia w wersji elektronicznej
  3. certyfikat uczestnictwa
  4. przerwy kawowe

Wielkość grupy

Od 6 do maksymalnie 15 osób.

Więcej informacji

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt

Harmonogram i rezerwacja

Aby zapisać się na szkolenie proszę przejść do zakładki terminarz szkoleń i kliknąć w wybrany termin szkolenia.