Projekt VBA
   
  • B
    Excel VBA
    kursy średnio- zaawansowane i zaawansowane
     
    Szkolenia VBA
Autorskie szkolenia z Excel VBA. Kontynuacja szkoleń podstawowych (dzień 4 i 5) lub tematyczne dwudniowe kursy prezentujące najbardziej zaawansowane techniki pracy z VBA.
Każdy z kursów z bezpłatnym dostępem do platformy www.VBAonline.pl

   Dzień 4Dzień 5
Dwudniowe szkolenie średniozaawansowane dla analityków. Tworzenie własnych zaawansowanych funkcji (użytkownika), dynamiczna praca z danymi z wykorzystaniem tablic (Array). Zaawansowane techniki obiektu Range i obiekty wykorzystywane w pracy z danymi (np. ListObject). VBA w pracy z bazami danych i SQL z wykorzystaniem technologia ADODB, pobieranie danych z zewnętrznych źródeł danych i wiele innych efektywnych technik programowania. Tworzenie dynamicznych raportów z wykorzystaniem tabel przestawnych z poziomu kodu VBA. Wykorzystanie formularzy UserForm. Koszt od:
990 PLN netto
więcej informacji, harmonogram, rezerwacja
Dzień 6Dzień 7   
Szkolenie zaawansowane dla analityków. Zagadnienia związane z wykorzystaniem obiektów prezentacji danych i wyników analiz, w tym szerokie omówienie tematyki pracy z wykresami (i innymi obiektami specjalnymi). Automatyzacja analiz (analizy: scenariuszowa, wrażliwości, Solver). Omówienie technik debugowania i obsługi błędów. Koszt od:
1 490 PLN netto
więcej informacji, harmonogram, rezerwacja
  Dzień 8Dzień 9 
Dwudniowe szkolenie omawiające zaawansowane zagadnienia programowania i pracy w środowisku VBA dla MS Excel. Prezentowane są m.in. praca w modułach klas (tworzenie własnych obiektów oraz ich metod i właściwości), zaawansowana obsługa zdarzeń (dla obiektów Application i QueryTables), tworzenie kodu VBA z poziomu innego programu VBA. Tworzenie i praca ze wstążką Ribbon oraz inne elementy interakcji z użytkownikiem. Koszt od:
1 490 PLN netto
więcej informacji, harmonogram, rezerwacja