Projekt VBA
   
  • A
    Office VBA
     
     
    Szkolenia VBA

Uporządkowany i kompletny zakres technik programowania w VBA dla aplikacji pakietu MS Office w zaledwie 5 dni.
Szkolenia z tej grupy dostępne są tylko w wariancie kursów zamkniętych.

Dzień 1Dzień 2   
Dwudniowy, intensywny kurs wprowadzający w zagadnienia programowania w VBA w środowisku MS Office. Poznanie środowiska edytora VBA, wszystkich najważniejszych pojęć, pętli, instrukcji warunkowych. Wprowadzenie pojęć dot. obiektów i kolekcji oraz wielu istotnych technik pozwalających na rozpoczęcie przygody z VBA i samodzielne programowanie. Prezentacja wybranych obiektów wybranych aplikacji MS Office. Koszt od:
1 290 PLN netto
więcej informacji, harmonogram, rezerwacja
Dzień 1Dzień 2Dzień 3  
Trzydniowy kurs wprowadzający do programowania w VBA dla aplikacji pakietu MS Office: Excel, Word, PowerPoint i Outlook. Najważniejsze obiekty każdej z aplikacji. Wspólne techniki programowania (pętle, instrukcje warunkowe, zmienne obiektowe i wiele innych). Interakcja między aplikacjami w ramach MS Office. Koszt od:
1 490 PLN netto
więcej informacji, harmonogram, rezerwacja
   Dzień 4Dzień 5
Średniozaawansowane i elementy zaawansowanych technik programowania dla aplikacji MS Word. Prezentacja szeregu obiektów i kolekcji aplikacji i techniki ich praktycznego wykorzystania. Praca z obiektem Range i Selection. Szkolenie jest rozwinięciem kursu dwu- lub trzydniowego wprowadzającego do pracy w VBA w środowisku Microsoft Office. Koszt od:
1 490 PLN netto
więcej informacji, harmonogram, rezerwacja
   Dzień 4Dzień 5
Kurs wprowadzający średniozaawansowane i elementy zaawansowanych technik programowania w VBA dla aplikacji MS PowerPoint. Prezentacja wybranych obiektów i kolekcji- Presentation, Slide, Shapes, SlideMaster i praktycznych technik pracy z tymi obiektami. Szkolenie jest rozwinięciem kursu dwu- lub trzydniowego wprowadzającego do pracy w VBA w środowisku Microsoft Office. Koszt od:
1 490 PLN netto
więcej informacji, harmonogram, rezerwacja
   Dzień 4Dzień 5
Kurs wprowadzający średniozaawansowane i elementy zaawansowanych technik programowania w VBA dla aplikacji MS Outlook. Prezentacja zagadnień związanych z pracą z elementami poczty, kalendarza i zadaniami. Operacje na folderach i przestrzeniach aplikacji Outlook. Szkolenie jest rozwinięciem kursu dwu- lub trzydniowego wprowadzającego do pracy w VBA w środowisku Microsoft Office. Koszt od:
1 490 PLN netto
więcej informacji, harmonogram, rezerwacja